Verbeteringen in opvang dak- en thuislozen

In de afgelopen maand is er in (politiek) Den Haag nogal wat te doen geweest over de opvang van dak- en thuislozen, de zgn. Maatschappelijke Opvang. De rekenkamer van Den Haag heeft een tamelijk vernietigend rapport uitgebracht over de kwaliteit van deze opvang en dit heeft ertoe geleid dat er in de gemeenteraad een aantal moties is aangenomen om hier verbetering in te brengen. Zo wordt er gekozen voor kleinschalige opvang per doelgroep in de wijken in plaats van de omstreden grote nachtopvang in de Zilverstraat, die gesloten wordt. Ook werden moties aangenomen voor een 24-uursopvang, voor het verbeteren van het welzijn van uitgeprocedeerde asielzoekers en een motie om per direct het aantal bedden voor zieke dak- en thuislozen in de stad uit te breiden. Hetzelfde geldt voor het voorstel om een permanente winteropvang van 1 november t/m 31 maart in te richten, inclusief begeleiding overdag. In de bijlagen enkele belangrijke documenten. Het volledige rapport is te vinden op de website van de rekenkamer en de tekst van alle moties op de site van de gemeente Den Haag.