Kitty Mul aan het werk als straatpastor

Kitty Mul gaat per direct aan de slag als vervanger voor Mariëtte Brekelmans tijdens haar ziekte.
Kitty werkt op dit moment als vrijwilligerscoördinator in het Aandachtscentrum en is dus al min of meer bekend met Den Haag, met het Straatpastoraat en met een aantal mensen uit onze aandachtsgroep.
Kitty brengt uit eerdere werkkringen en opleidingen veel kennis, kunde en ervaring mee. Ze studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en werkte als geestelijk verzorger en vooral een lange tijd bij de RKK/KRO als programmamaker, redacteur en verslaggever. Ze deed de opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut en volgt op dit moment een opleiding voor Bibliodrama. Kitty is 58 jaar en woont in Amsterdam. We denken in Kitty een ervaren pastor en goede collega te hebben gevonden die zich het werk snel eigen kan maken als vervanger van Mariëtte.
In de viering van 17 november vond de inzegening van Kitty plaats.