Zeer geslaagde 'Maaltijd Omgekeerd'

Elke vrijdag zorgt een groep van 20 tot 25 vrijwilligers ervoor dat zo'n 100 tot 120 dak- of thuisloze bezoekers een heerlijke driegangenmaaltijd kunnen genieten bij het Straatpastoraat. Zij koken, serveren, ruimen op, wassen af en maken keuken, zaal en toiletten weer brandschoon. Dankzij het bedrag dat wij vorig jaar ontvingen van de gemeente Den Haag als waarderingsprijs voor vrijwilligerswerk, konden op 13 maart de rollen eens worden omgedraaid. Een groep van ruim 20 vrijdagse bezoekers heeft een heerlijke warme maaltijd bereid voor ongeveer 50 van onze vaste vrijwilligers.

Verbeteringen in opvang dak- en thuislozen

In de afgelopen maand is er in (politiek) Den Haag nogal wat te doen geweest over de opvang van dak- en thuislozen, de zgn. Maatschappelijke Opvang. De rekenkamer van Den Haag heeft een tamelijk vernietigend rapport uitgebracht over de kwaliteit van deze opvang en dit heeft ertoe geleid dat er in de gemeenteraad een aantal moties is aangenomen om hier verbetering in te brengen. Zo wordt er gekozen voor kleinschalige opvang per doelgroep in de wijken in plaats van de omstreden grote nachtopvang in de Zilverstraat, die gesloten wordt.

Straatpastoraat krijgt derde pastor

Het Straatpastoraat krijgt er een nieuwe straatpastor bij!
Hanneke Allewijn gaat per 1 januari 2018 als straatpastor aan de slag voor 20 uur per week.
Naast Klaas Koffeman en Kitty Mul (die op dit moment als vervanger van Mariëtte Brekelmans werkt) is Hanneke Allewijn de derde straatpastor van het Straatpastoraat. Samen met vrijwilligerscoördinator Rieneke de Vries bestaat het team op dit moment dus uit vier personen.

Burgemeester serveert uit

Op vrijdag 1 december was burgemeester Pauline Krikke van Den Haag te gast bij de wekelijkse maaltijd van het Straatpastoraat voor dak- en thuisloze bezoekers. Bij de aanbieding van het kookboek 'Cooking for Crowds/Koken in het groot', eind september, had zij beloofd een keer als vrijwilligster te komen helpen bij het uitserveren van de maaltijd en deze belofte is ze al snel nagekomen. Voor de meer dan honderd bezoekers van de maaltijd was het een grote verrassing.